Наведені статті містять результати новітніх досліджень з питань геології, гідрогеології та інженерної геології, петрографії, геоекології, геотехнічних систем. Значна увага приділена актуальним проблемам оцінки процесу техногенезу пиродного середовища на рівнях досліджень від елементарного до регіонального. Ряд статей присвячені розробці сучасних методів прогнозування забрудненя навколишнього середовища. Матеріали досліджень детально висвітлюють гідрохімічні, гідрогеологічні і гідроекологічні аспекти, що є наслідком техногенезу геосферних оболонок Землі. Для наукових, виробничіх робітників, професорсько-викладацького складу і студентів геолого-географічного факультету ДНУ.
Published: 2014-05-03