Dnipropetrovsk University bulletin. Geology, geography

Table of Contents

Tatjana Mokritskaya
3-8
Volodymyr Manyuk
8-14
Vadim L. Stefanskyy
14-20
Tatjana Arnol'divna Ivanova
20-28
D. A. Staryn
28-33
Olesya Bondar
33-37
L. P. Bosevs'ka
37-46
E. S. Perkov
46-54
Galyna Petrivna Yevhrashkina, Ol'ga Sabadash, D. A. Avdeenko
54-60
N. P. Sherstyuk, L. O. Nosova, V. N. Byelik
Galyna Petrivna Yevhrashkina, O. M. Hrabovets', M. O. Yerchenko
Galyna Petrivna Yevhrashkina, Ol'ga Y. Sabadash
S. K. Sukhoruchenko
Tatiana Petrivna Mokritskaya, L. D. Bohachenko
H. A. Kroyik, N. V. Tonkova
V. O. Hotvyans'ka, V. I. Demura
V. V. Chaban
V. A. Bilets'ka, N. Y. Yatsechko, O. V. Hatsenko, A. M. Kurylenko
L. D. Bohachenko, L. I. Osadcha, T. V. Sibul'
I. V. Udalov
S. V. Zholudyev
S. V. Zholudyev
S. A. Tarykhazer, S. A. Mamyeva
S. G. Polovka
O. I. Hezhyy
A. Y. Omel'chuk
A. Y. Hezhyy
90-94
Anna Arkadievna Kroik, O. V. Melnik
PDF
109-112
I. V. Kurayeva, О. R. Akimova, Hanna Arkadiyivna Kroyik
105-109
Г. А. Kroyik, Y. М. Kolosok
109-112
V. A. Biletska, N. E. Jacechko, O. V. Gacenko O.V., A. M. Kurylenko A.M.
115-118
I. V. Kuraeva, О. R. Akimova, G. A. Kroyik
99-105