• Dnipropetrovsk University bulletin. Geology, geography
  Vol 16 No 3/2 (2008)
  «Вісник Дніпропетровського університету. Геологія, географія» заснований у 1993 році. Засновник: Геолого-географічний факультет  Дніпропетровського національного університету ім. Олеся Гончара. Збірка наукових праць містить результати наукових досліджень в галузі геологічної та географічної наук. Матеріали Вісника призначені для викладачів, наукових співробітників, аспірантів і студентів, які спеціалізуються у відповідних або суміжних галузях науки. Збірник включено до переліку фахових видань, в яких можна публікувати основні результати дисертаційних робіт на здобуття наукового ступеня доктора і кандидата геологічних наук.До публікації приймаються статті, які написані українською, російською або англійською мовами згідно з правилами для авторів та  отримали позитивні рекомендації рецензентів.
 • Dnipropetrovsk University bulletin. Geology, geography
  Vol 15 No 11 (2007)
  «Вісник Дніпропетровського університету. Геологія, географія» заснований у 1993 році. Засновник: Геолого-географічний факультет  Дніпропетровського національного університету ім. Олеся Гончара. Збірка наукових праць містить результати наукових досліджень в галузі геологічної та географічної наук. Матеріали Вісника призначені для викладачів, наукових співробітників, аспірантів і студентів, які спеціалізуються у відповідних або суміжних галузях науки. Збірник включено до переліку фахових видань, в яких можна публікувати основні результати дисертаційних робіт на здобуття наукового ступеня доктора і кандидата геологічних наук.До публікації приймаються статті, які написані українською, російською або англійською мовами згідно з правилами для авторів та  отримали позитивні рекомендації рецензентів.
 • Dnipropetrovsk University bulletin. Geology, geography
  Vol 10 No 1 (2006)
  “Bulletin of the University of Dnepropetrovsk. Geology, geography” was founded in 1993. Founder: Geological - Geographical Faculty of the Dnipropetrovsk National University Oles Gonchar. Collection of scientific works publishes refereed original research articles and reviews on various aspectsin the field of geological and geographical sciences. Bulletin materials designed for teachers, researchers and students specializing in the relevant or related fields of science. Bulletin included in the list of professional publications, you can publish the main results of dissertations for the degree of doctor and candidate of geological sciences.
26 - 33 of 33 items << < 1 2