Calcareous algae and foraminifera of the microfaunistic horizon XIII (Visean stage) of the middle part of the central paraxial zone Dnipro-Donets Depression (Ukraine)


Keywords: calcareous algae, foraminifera, microfacies, Lower Carboniferous, Visean, Dnipro-Donets Depression

Abstract

Visean deposits of exploration-production well 363 Yablunivs’ka contain predominantly carbonate and argillaceous rocks from the Prylutsʹkyy boundary (lower Visean). This study presents limestone microfacies and foraminiferal and calcareous algal associations of the paraxial zone in the Dnipro-Donets Depression. The foraminiferal association is represented by 26 genera, whereas the algal association is composed of 24 identified species and specimens in open nomenclature representative of 31 genera, including a new species, Atractyliopsis berezovia sp. nov., and a species of calcareous algae, which is first described for Dnieper-Donets Depression, Asphaltina cordillerensis. Fossil associations of calcareous algae characterize Palaeoberesella lahuseni – Exvotarisella index – Nanopora woodi zone, which correlated with the foraminiferal Uralodiscus rotundus and Paraarchaediscus koktjubensis. Green algae are predominant within the calcareous algae from carbonate deposits of the core No 3. This predominance indicates a warm and shallow-water sedimentation platform. Many archedicids indicates that the bottom substrate is represented by soft silt. Well-developed radiant layer of archaediscida indicates to the favorable habitat conditions. From the middle part of the layer, the role of red algae, whose thally has a crusty and leaf-like shape, as well as green Koninckopora sp. and Coeloporella sp., begins to grow quantitatively. This indicates an insignificant shallowing of the sedimentation basin. Visean limestones belong to the facies of the open marine platform, zone 7 (shallow undathem). According to the results of micropaleontological analysis the boundary of XIIIl and XIIIu microfaunistic subhorizon of Dnipro-Donets Basin identified at the depth of 4435.96 m. The foraminifera and algae representation is given at the 8 paleontological plates.

Author Biography

Anastasiia D. Gusarova
Research institute «UkrNDIGas», JSC UkrGasVydobuvannya, Kharkiv

References

1. Aizenverg, D.E., Berchenko, O.I., Brazhnikova N.E., Vdovenko, M.V., Vinnichenko, L.V., Vinnichenko, L.G., Voronova M.A., Vysochanskyi, I.V., Gorak, S.V., Gorbunov, V.S., Zosimovich, V.Y., Ivannikov, A.V., Kozitskaia, R.I., Kononenko, L.P., Kotliar, O.E., Kulichenko, V.G., Lipnik, E.S., Lukin, A.E., Makarenko, D.E., Makridina, L.V., Nemyrovska, T.I., Onufrishin, S.V., Permiakov, V.V., Poletaev, V.I., Savron. E.B., Stanislavky, F.A., Sterlin. B.P., Tkachenko, R.J., Ustinovsky, Y.B., Khristoforova, T.F., Shelkoplias, V.N., Stcegolev, A.K., Yamnichenko, I.M., 1988. Geologiya i neftegazonosnost’ Dneprovsko- Donetskoy vpadiny. Stratigrafiya [Geology and petroleum bearing section of Dnieper-Donets depression. Stratigraphy]. Kyiv: Naukova dumka. 147 (In Russian).
2. Berchenko, O.I., Sukhov, O.A., 2013. Izvestkovyye vodorosli vizeyskikh otlozheniy Dono-Dneprovskogo progiba [Calcareous algae of the Visean deposits of the Dono- Dnieper Depression]. Kyiv: Naukova dumka. 165 (In Russian).
3. Brazhnikova, N.E., Vakarchuk, G.I., Vdovenko, M.V., Vinnichenko, L.G., Karpova, M.A., Kolomiets, Y.I., Potievskaia, P.D., Rostovtseva, L.F., Shevchenko, G.D., 1967. Mikrofaunisticheskiye markiruyushchiye gorizonty kamennougol’nykh i permskikh otlozheniy Dneprovsko-Donetskoy vpadiny [Microfaunal marker horizons of the Carboniferous and Permian deposits of the Dnieper-Donets depression]. Kyiv: Naukova dumka. 234 (In Russian).
4. Dunham, R.J., 1962. Classification of carbonate rocks according to depositional texture: Classification of carbonate rocks. Bull. Amer. Assoc. Petrol. Geol., 1, 108–121.
5. Frolov, V.T., 1993. Litologiya. Kniga 2: Uchebnoye posobiye [Lithology. Book 2: Study Guide]. Moscow: Izdatel’stvo MGU. 43 (In Russian).
6. Gozhyk, P.F., Semenenko, V.M. †, Maslun, N.V., Polyetayev,V.I., Ivanik, M.M., Mikhnytsʹka, T.P., Velikanov, V.YA., Melʹnychuk, V.H., Konstantynenko,L.I., Kyrʹyanov, V.V., Tsehelʹnyuk, P.D., Kotlyar, O.YU., Berchenko, O.I., Vdovenko, M.V., Shulʹha, V.F., Nemyrovsʹka, T.I., Shchoholyev, O.K., Boyarina, N.I., Yefimenko, V.I., Pʹyatkova, D.M., Plotnikova, L.F., Leshchukh, R.Y., Zhabina, N.M., Shevchuk, O.A., Yakushyn, L.M., Anikeyeva, O.V., Veklych, O.D., Prykhodʹko, M.H., Tuzyak, YA.M., Matlay, L.M., Dorotyak, YU.B., Shaynoha, I.V., Klymenko, YU.V., Hotsanyuk, H.I., 2013. Stratyhrafiya verkhnʹoho proterozoyu ta fanerozoyu Ukrayiny: u 2 T. T. 1. Stratyhrafiya verkhnʹoho proterozoyu, paleozoyu ta mezozoyu Ukrayiny [Stratigraphy of the Upper Proterozoic and Phanerozoic of Ukraine: in 2 vols. 1. Stratigraphy of the Upper Proterozoic, Paleozoic and Mesozoic of Ukraine]. Kyiv: Logos. 638 (In Ukrainian).
7. Ivanova, R.M., 2013. Izvestkovyye vodorosli karbona Urala [Carboniferous calcareous algae of the Urals]. Ekaterinburg: Ural Division RAS. 164 (In Russian).
8. Ivanova, R.M., 2017. Vodorosli i stratigrafiya nizhnego vize Borovskoy podzony Tyumensko-Kustanayskogo progiba mul’dy [Algae and stratigraphy of the lower Vize of the Borovsk subzone of the Tyumen-Kustanai Trough]. Yezhegodnik-2016, Trudy IGG UrO RAN, 164, 9–14 (In Russian).
9. Sukhov, O.A., 2012. Porivnyalʹna kharakterystyka vizeysʹkykh vodorostevykh kompleksiv Donbasu ta sumizhnykh terytoriy [Comparative characteristics of the Visean algae complexes of the Donets Basin and adjacent territories]. Tektonika i stratygrafiya, 39, 57–64 (In Ukrainian).
10. Wilson, James L., 1980. Karbonatnyye fatsii v geologicheskoy istorii. Perevod s angliyskogo [Carbonate facies in geologic history. Translation from English]. Moscow: Nedra. 463 (In Russian).
Published
2022-08-02
How to Cite
Gusarova, A. (2022). Calcareous algae and foraminifera of the microfaunistic horizon XIII (Visean stage) of the middle part of the central paraxial zone Dnipro-Donets Depression (Ukraine). Journal of Geology, Geography and Geoecology, 31(2), 233-250. https://doi.org/https://doi.org/10.15421/112222