The depth range of the Earth'snatural pulse electromagneticfield (or ENPEMF)


Keywords: The method of the Earth'snatural pulse electromagneticfield, depth range, stress-deforamtion condition

Abstract

On the basis of the analysis of the literature sources, we determined the possible range of using the method of the Earth`s natural pulse electromagnetic field. As a result of detailed analysis of domestic and foreign research, we demonstrated the relevance of conducting research focused on development of the Earth'snatural pulse electromagneticfield (or ENPEMF). Using the results of theoretical studies, the advantages and disadvantages of the ENPEMF method were determined. A complex of physical processes which preceded the development of the pulse electromagnetic field of the Earth was characterized, and the impact of mechanical deformations of rocks on the change in the condition of the electromagnetic field was experimentally proven. The main fundamentals on the determination of depth range of the ENPEMF method were examined and a new approach to interpretation of the data was suggested. We conducted an analysis of methods developed earlier of calculating geometric parameters of the sources which generate electromagnetic impulses. Their practicability at a certain stage of solving the data of geological tasks was experimentally tested. We determined the factors which affect the depth range of the ENPEMF method. A mathematical solution of the effectiveness of the ENPEMF method was suggested and determined the relations between the depth parameter of the study and the frequency of measuring and effective value of specific electric resistance. On the example of different objects, the effectiveness and correctness of the suggested method of determining the depth range parameter was proven. In particular, the theoretical results of the study were tested and confirmed on objects of different geological-morphological and engineering-technical aspects, i.e. Novo-Holyn mine in the Kalush-Holynske potash deposit and the multi-storey educational building of the University in Ivano-Frankivsk. The practicability of using the ENPEMF method in combination with other methods of electrometry for solving practical geological tasks was experimentally proven.

Author Biographies

E. D. Kuzmenko
Ivano-Frankivsk National Technical University of Oil and Gas
S. M. Bahrii
Ivano-Frankivsk National Technical University of Oil and Gas
U. O. Dzoba
Ivano-Frankivsk National Technical University of Oil and Gas

References

1. Bahrii, S. M., Kuzmenko, E. D., 2013. Do pytannia otsinky zabrudnennia pidzemnykh vod elektrometrychnymy metodamy [On the issue of assessing the pollution of groundwater by electrometric methods].Geodynamics, №2 (15), 93- 96 (in Ukrainian).
2. Bessmertnyy, A. F., 2004. Kompleksnyye geofizicheskiye issledovaniya opolzney i postroyeniye prognoznykh modeley ikh aktivnosti (na primere Yuzhnogo berega
Kryma) [Complex geophysical studies of landslides and the construction of predictive models of their activity (on the example of the Southern coast of Crimea)].PhD Thesis.
Simferopol (in Russian).
3. Cheban, V. D., 2002. Kompleks heofizychnykh metodiv prohnozuvannia zsuviv na prykladi Zakarpattia [Complex of geophysical methods of forecasting landslides on the example of Transcarpathia]. PhD Thesis. Ivano-Frankivsk (in Ukrainian).
4. Hao, G. C., Bai, Zhao, Y. J., Wu, M., Yang, Y., 2017. A receiving instruments of the Earth's natural pulse electromagnetic field and its data analysis via time-frequency method before an earthquake. IEEE International Instrumentation and Measurement Technology Conference (I2MTC). Turin, Italy.
5. Ivanov, V. V., Tarasov, B. G., Kuzmenko, E. D., Gordiychuk, N. V., 1991. O geomekhanicheskoy prirode potentsialov elektricheskogo polya v zemnoy kore [Geomechanical nature of the potentials of the electric field in the earth's crust]. Izv.VUZov. Geologiya i razvedka, N3. 101-104 (in Russian).
6. Khmelevskoy, V. K., Bondarenko V. M.,1989. Elektrorozvedka: Spravochnik geofizika. V dvukh knigakh [Electrical prospecting: Handbook of Geophysics]. Nedra (in Russian).
7. Kovalchuk, S. P., 2003. Postav svoy dom pravilno (Praktika geofizicheskogo metoda EIEMPZ) [Place your house correctly]. Chernomorye, Odessa (in Russian).
8. Kuzmenko, E . D., Bezsmertnyi, A. F., Vdovyna, O. P., Kryviuk, I. V., Cheban, V. D., Shtohryn, L. V., 2009. Doslidzhennia zsuvnykh protsesiv heofizychnymy metodamy [Investigation of landslide processes by geophysical methods]. IFNTUNH, Ivano-Frankivsk (in Ukrainian).
9. Kuzmenko, E. D., Kryviuk, I. V., Shtohryn, M. V., 2008. Rezultatyvnist heofizychnykh metodiv pry okonturenni pidzemnykh halerei [The effectiveness of geophysical methods for detection of underground galleries]. Materialy naukovoi konferentsii «Heofizychni tekhnolohii prohnozuvannia ta monitorynhu heolohichnoho seredovyshcha». NAN Ukrainy, Karpatske viddilennia Instytutu heofizyky im. Subbotina, Lviv. 132-133 (in Ukrainian).
10. Malyshkov, S. Y., Gordeev, V. F., Shtalin, S. G., Polivach, V. I., Bazhanov, Y. Y., Hauan., T., 2011. Application of the Earth'sNaturalElectromagneticNoisetoGeophysi
calProspecting and SerachingforOil. Cornel University.
11. Salomatin, V.N., 1987. Zakonomernosti geologicheskikh protsessov i yavleniy, ikh svyaz s impulsnoy elektromagnitnoy emissiyey [Regularities of geological processes and phenomena, their connection with pulse electromagnetic emission]. Simferopol (in Russian).
12. Salomatin, V.N., 1991. Metodicheskiye rekomendatsii po izuchenniyu napryazhenogo sostoyaniya porod metodom registratsii estestvennogo іmpulsnogo elektromagnitnogo polya Zemli (EIEMPZ) [Methodological recommendations for studying the strained state of rocks by the method of recording the natural electromagnetic
field of the Earth (EIEMPZ)]. Simferopol (in Russian).
13. Tarasov, B. G., Kuzmenko, E.D., Malyarchuk, B. M., Gordiychuk, N. V., Savchuk, Ya. M., 1989. Razrabotka metoda i sredstv kontrolya bureniya na osnove izucheniya geoelektricheskikh potentsialov [Development of a method and means of drilling control based on the study of geoelectrical potentials]. Dep. UkrNIINTI N 2196 - Er89 (in Russian).
14. Vorobyev, A. A., 1980. Ravnovesiye i preobrazovaniye energii v nedrakh [Equilibrium and the transformation of energy in the depths of the Earth]. Izd. Tomskogo universiteta, Tomsk (in Russian).
Published
2019-01-08
How to Cite
Kuzmenko, E., Bahrii, S., & Dzoba, U. (2019). The depth range of the Earth’snatural pulse electromagneticfield (or ENPEMF). Journal of Geology, Geography and Geoecology, 27(3), 466-477. https://doi.org/https://doi.org/10.15421/111870