Environmental risks and assessment of the hydrodynamic situation in the mines of Donetsk and Lugansk regions of Ukraine


  • O. Ulytsky
  • V. Yermakov
  • O. Lunova
  • O. Buglak
Keywords: ecological safety, threats and risks, mine waters, hydrodynamic situation, groundwater, coefficient of filtration, flooding of the territory

Abstract

Modern environmental risks and threats relate with the negative impact of anthropogenic and natural factors on ecosystems, man-caused negative impact of industrial and potentially hazardous objects, pollution of drinking water sources, agricultural land, atmospheric air, deviation of the geological environment and subsoil on the safety of life in certain areas. Coal enterprises are one of the objects of high ecological danger and critical infrastructure. Today, environmental safety in the east of Ukraine should be considered in close connection with the ecological and man-made threats associated with combat operations in these territories. The authors carried out an analysis of scientific researches of past years and provided an assessment of environmental risks in the territories of coal mining enterprises in the present conditions considering the structural-geological, geofiltration and mining-geological parameters typically for the Donetsk and Luhansk regions of Ukraine. The article considers the location of mines in Donetsk and Lugansk regions as zones of high ecological danger. The existing ecological threats and risks are determined, recommendations for minimization threats and risks in case of anthropogenic and environmental disasters are provided. The equation of calculating the coefficient of filtration in rocks is made, mineral-technical parameters of coal mines are analyzed. It is shown that one of the most probable factors of the transition of the territory into a zone of an emergency situation of a regional scale is the emergence of real threats to the life of a large number of people in the conditions of mass flooding of mines due to the termination of power supply of drainage and ventilation systems. Also in the article scientifically substantiated the provision of an acceptable level of environmental safety of the constituent parts of the environment (water environment) for the population living within the mining and agglomeration, taking into account the environ- mental factors of the negative factor-forming factors, as well as forecasting the hydrodynamic situation.

Author Biographies

O. Ulytsky
State ecology academy of postgraduate education and management
V. Yermakov
State ecology academy of postgraduate education and management
O. Lunova
State ecology academy of postgraduate education and management
O. Buglak
State ecology academy of postgraduate education and management

References

1. Babushkin V.D., 1972. Prognoz vodopritokov v gornyye vyrabotki i vodozabory podzemnykh vod v treshchinovatykh i zakarstovannykh porodakh [Forecast of water inflows into mine workings and water intakes of underground waters in fractured and karsted rocks]. V.D.Babushkin, Z.P.Lebedyanskaya, P.Z.Levi M.: Nedra, 1 – 175.
2. Bondar О. Ulytsky О., Yermakov V., 2017. Zvit pro nadannya poslugy “Provedennya otsinky ta vyvchennya tekhnogennogo stanu Donetskoi ta Luganskoi oblastei z metoyu rozrobky recomendatsii shchodo pryrodno-resursnogo vidnovlennya na ekologichnykh zasadakh” [Report on the provision of the service “Assessment and study of the ecological and man-made state of Donetsk and Luhansk regions in order to develop recommendations on environmental rehabilitation on an ecological basis”] Kyiv, 177 (in Ukrainian).
3. Denisov N. D.Averin, А.Yushchuk, O.Ulytsky, P.Bystrov, S.Zibtsev, S.Chumachenko, Y.Nabyvanets, 2017. Otsinka ekologichnoi shkody ta priorytety vidnovlennya dovkillya na skhodi Ukrainy [Assessment of environmental damage and environmental recovery priorities in eastern Ukraine] Organization for Security and Co-operation in Europe, 88 (in Ukrainian).
4. Gidrogeologiya SSSR. Tom VI. Zatopleniye i otkachka shakht Donbassa. [Hydrogeology of the USSR. Volume VI. Flooding and pumping of mines in Donbas] – M.: Nedra, 1971. – 480.
5. Lysychenko G., Zabulonov Y., Khmil G. (2008) Pryrodnyi tekhnogennyi ta ekologichnyi ryzyky: analiz, otsinka, upravlinnya [Natural man-made and environmental risks: analysis, evaluation, management] К.: Joint-Stock Company «Vitol» (in Ukrainian), 544.
6. Rudko G., Yakovlev О. and other (2016) Ekologichna bezpeka vugilnykh rodovyshch [Ecological safety of coal deposits of Ukraine] monography, VVDBuk Rekm, Chernivtsi (in Ukrainian), 608.
7. Sadovenko I., Razumniy Y.and other (1999) Zvit pro naukovo-doslidnu robotu “Obosnovat gidrologicheskiy rezhim i tekhnologicheskiye resheniya po yego podderzhaniyu pri zakrytii ugolnykh shakht Tsentralnogo rayona Donbassa” [Report “To substantiate the hydrological regime and technological decisions on its maintenance at the closing
of coal mines of the Central region of Donbas”], Dnepropetrovsk, 160.
8. Shestopalov V.M., Ognyanyk N.S., Drobnokhod N.N. and other/ Vodoobmen v gidrogeologicheskikh strukturakh Ukrainy: vodoobmen v narushennykh usloviyakh [Water exchange in hydrogeological structures of Ukraine: water exchange in disturbed conditions] – Institute of geological
sciences. – Kiev: Nauk.dumka, 1991. - 528.
9. Shmandіy V.M. and other (2013) Ekologіchna bezpeka: pіdruchnyk [Ecological safety: textbook]-Herson: Oldі plyus, 366.
10. Vremennyye metodicheskiye rekomendatsii. Po metodam predvaritelnoy otsenki izmeneniy gidrogeologicheskoy obstanovki i optimizatsii nablyudatelnoy seti v sisteme monitoringa podzemnykh vod v Donbasse pri zakrytii shakht.[Temporary methodological recommendations. On methods of preliminary assessment of changes in the hydrogeological situation and optimization of the observation network in the groundwater monitoring system in Donbas when mines are closed. - Dnepropetrovsk: TO UkrGGRI, 2001. - 67 p.] – Dnepropetrovsk: DO UkrGGRI, 2001. – 67.
11. Yermakov V., Ulytsky О., Bondar О. (2017) and other. Zvit pro naukovo-doslidnu robotu “Monitoryng vykonannya pryrodookhoronnykh robit ta ekolohichnogo stanu pryrodnogo dovkillya diyuchykh ta likvidovanykh vugilnykh pidpryyemstv, rozroblennya propozytsiy shchodo yogo polipshennya [Report “Monitoring the performance of environmental works and ecological state of the environment of operating and liquidated coal enterprises, developing proposals for its improvement”], Kyiv, 97.
Published
2018-11-02
How to Cite
Ulytsky, O., Yermakov, V., Lunova, O., & Buglak, O. (2018). Environmental risks and assessment of the hydrodynamic situation in the mines of Donetsk and Lugansk regions of Ukraine. Journal of Geology, Geography and Geoecology, 27(2), 368-376. https://doi.org/https://doi.org/10.15421/111861