Determination of osmium in geological sites.


  • F. O. Chmylenko Oles Gonchar Dnipropetrovsk National University
  • S. M. Hudjakova Oles Gonchar Dnipropetrovsk National University

Abstract

The application of analytical reagent 3-methyl-2,6-dymerkapto-1,4-tiopironu for the concentration and determination of osmium in the presence of different elements. The method ampermetric express and selective determination of osmium in real geological objects.

Author Biographies

F. O. Chmylenko, Oles Gonchar Dnipropetrovsk National University
Oles Gonchar Dnipropetrovsk National University
S. M. Hudjakova, Oles Gonchar Dnipropetrovsk National University
Oles Gonchar Dnipropetrovsk National University

References

Platina Rossii. Problemy razvitija mineral'noj syr'evoj bazy platinovyh metallov // Sb. nauchnyh trudov. – M., 1994. – 248 s.

Analiticheskaja himija metallov platinovoj gruppy / Sost. i red. Ju.A. Zolotov, G.M. Varshal, V.M. Ivanov. – M., 2003. – 592 s.

Mineral'no-syrovynna baza blagorodnyh metaliv Ukrai'ny: stan geologorozviduval'nyh robit na metaly platynovoi' grupy ta i'h analitychnogo zabezpechennja // Materialy mizhvidomchoi' robochoi' narady. – K., 2005. – 142 s.

Tjutjunnik O.A. Koncentrirovanie i opredelenie sledovyh kolichestv osmija v prirodnyh ob#ektah // Avtoref. dis. kand. him. nauk: 02.00.02 – M., 2002. – 24 s.

Tjutjunnik O.A. O soderzhanii osmija v ugljah vblizi NGMK / O.A. Tjutjunnik, I.Ja. Koshheeva // Tez. dokl. Vserossijskoj konf. po analit. himii «Analitika Rossii 2004». – M., 2004. – S. 160.

Chmimlenko F.A. Kompleksoobrazovanie osmija (IV) s 3-metil-2,6-dimerkapto-1,4-tiopironom i ego analiticheskoe primenenie / F.A. Chmilenko, S.N. Hudjakova // Zhurn. analit. himii. – 2005. – T. 60, № 11. – S. 1141–1146.

Chmylenko F.O. Kompleksoutvorennja osmiju (VI) z 3-metyl-2,6-dymerkapto-1,4-tiopironom v kyslomu seredovyshhi / F.O. Chmylenko, S.M. Hudjakova, A.B. Vyshnikin // Ukp. hym. zhurn. – 2006. – T. 72, № 6. – S. 102–106.

Chmilenko F.A. Koncentrirovanie i opredelenie osmija v vide kompleksov s 3-metil-2,6-dimerkapto-1,4-tiopironom / F.A. Chmilenko, S.N. Hudjakova // Voprosy himii i himicheskoj tehnologii. – 2006. – № 2. – S. 14–21.

Arishkevich A.M. Poluchenie proizvodnyh dimerkaptotiopirona / A.M. Arishkevich, A.I. Danilevskaja, Ju.I. Usatenko // Himija geterociklicheskih soedinenij. – Riga, 1965. – № 2. – S. 232–234.

Ahmetshin A.G. Primenenie dimerkaptotiopirona dlja uskorennogo opredelenija vi smuta v nekotoryh splavah / A.G. Ahmetshih, Ju.I. Usatenko, A.M. Arishkevich // Uskorennye metody himicheskogo analiza metallov i splavov. – M., 1965. – Sb. 2. – S. 103.

Marchenko Z. Fotometricheskoe opredelenie jelementov. – M., 1971. – 502 s.
Published
2006-03-01
How to Cite
Chmylenko, F., & Hudjakova, S. (2006). Determination of osmium in geological sites. Journal of Geology, Geography and Geoecology, 15(11), 85-88. https://doi.org/https://doi.org/10.15421/110719