The intensity of plant contamination by toxic elements biogeochemical absorption.


  • A. I. Samchuk M.P. Semenenko Institute of geochemistry, mineralogy and ore formation
  • A. M. Stroj Medved's Institute of Ecohygiene and Toxicology
  • A. Je. Podrushnjak Medved's Institute of Ecohygiene and Toxicology
  • O. O. Hudajkulova Medved's Institute of Ecohygiene and Toxicology
  • T. V. Ogar M.P. Semenenko Institute of geochemistry, mineralogy and ore formation
  • O. A. Harchenko Medved's Institute of Ecohygiene and Toxicology
  • G. А. G. А. Kroi'k professor of the Department of Life Safety, Dr. geologіcal Sciences

Abstract

The estimation of the parameters of the content and parameters of biogeochemical accumulation of trace elements by plants Ukrainian Polissya. The role of mobile forms of trace elements in plant nutrition and toxic elements contamination of food.

Author Biographies

A. I. Samchuk, M.P. Semenenko Institute of geochemistry, mineralogy and ore formation
M.P. Semenenko Institute of geochemistry, mineralogy and ore formation
A. M. Stroj, Medved's Institute of Ecohygiene and Toxicology
Medved's Institute of Ecohygiene and Toxicology
A. Je. Podrushnjak, Medved's Institute of Ecohygiene and Toxicology
Medved's Institute of Ecohygiene and Toxicology
O. O. Hudajkulova, Medved's Institute of Ecohygiene and Toxicology
Medved's Institute of Ecohygiene and Toxicology
T. V. Ogar, M.P. Semenenko Institute of geochemistry, mineralogy and ore formation
M.P. Semenenko Institute of geochemistry, mineralogy and ore formation
O. A. Harchenko, Medved's Institute of Ecohygiene and Toxicology
Medved's Institute of Ecohygiene and Toxicology
G. А. G. А. Kroi'k, professor of the Department of Life Safety, Dr. geologіcal Sciences
  Dnipropetrovsk National University Oles Goncharprofessor of the Department of Life Safety, Dr. geologіcal Sciences

References

Vernadskij V.I. Himicheskij sostav zhivogo veshhestva v svjazi s himiej zemnoj kory. – M., 1922. – 201 s.

Vinogradov A.P. Biogeohimicheskie provincii // Trudy sessii, posvjashhennoj 100-letnemu jubileju Dokuchaeva. – M., 1949. – 129 s.

Vyroshhuvannja ekologichno chystoi' produkcii' roslynnyctva / Za red. E.G. Degodjuka. – K., 1992. – 320 s.

Vinogradov A.P. Mikrojelementy v zhizni rastenij i zhivotnyh. – M., 1952. – 260 s.

Kovalevskij A.L. Biogeohimija rastenij. – Ulan-Udje, 1969. – 160 s.

Lukashev K.I. Geohimicheskaja harakteristika litogeneza i landshaftov Belorusskogo Poles'ja. – Minsk, 1966. – 256 s.
Published
2007-03-01
How to Cite
Samchuk, A., Stroj, A., Podrushnjak, A., Hudajkulova, O., Ogar, T., Harchenko, O., & G. А. Kroi’kG. (2007). The intensity of plant contamination by toxic elements biogeochemical absorption. Journal of Geology, Geography and Geoecology, 15(11), 77-85. https://doi.org/https://doi.org/10.15421/110718