Features magnetite deposits of Serheevka ore zones (Middle Prydneprovie).


  • I. A. Abakumova Dnipropetrovsk National University Oles Gonchar
  • N. F. Dudnik Dnipropetrovsk National University Oles Gonchar

Abstract

Studied with magnetite-amphibole carbonate rocks are ore zones. Installed three generations of magnetite.

Author Biographies

I. A. Abakumova, Dnipropetrovsk National University Oles Gonchar
Dnipropetrovsk National University Oles Gonchar
N. F. Dudnik, Dnipropetrovsk National University Oles Gonchar
Docent (assistant professor) Dnipropetrovsk National University Oles Gonchar

References

Dudnik N.F. Tipomorfnye osobennosti slozhnyh okislov iz rudnyh zon zolotorudnyh mestorozhdenij Srednego Pridneprov'ja / N.F. Dudnik, N.A. Prihod'ko // Zbіrnik NGU, № 17. – t. 1. – D., 2003. – S. 532–534.

Izuchenie mineral'nyh associacij rudnyh zon juzhnoj chasti Surskoj struktury: otchet o nauchno-issledovatel'skoj rabote (zakljuch.) / Dnepropetrovskij nac. universitet, rukovoditel' M.M. Il'vickij, 1993. – 140 s.

Il'vickij M.M. Magnetity-indikatory formacionnoj prinadlezhnosti Solenovskogo zoloto-rudnogo polja (Srednee Pridneprov'e, Ukrainskij shhit) / M.M. Il'vickij, V.V. Sukach, M.M. Malyh / Sb. nauchnyh trudov NGAU № 3, t. 2. Geologija poleznyh iskopaemyh. – D., 1998. – S. 140–144.
Published
2007-02-15
How to Cite
Abakumova, I., & Dudnik, N. (2007). Features magnetite deposits of Serheevka ore zones (Middle Prydneprovie). Journal of Geology, Geography and Geoecology, 15(11), 59-63. https://doi.org/https://doi.org/10.15421/110713