The geological environment and social Development Centers salt industry.


  • I. M. Sumatohina Dnipropetrovsk National University Oles Gonchar

Abstract

Based on the implementation of the comprehensive analysis and found reasonable relationship between geological environment and social development on the example of cities that exploit salt deposits. The influence of the unique properties of the geological environment transformation of cities in historical perspective.

Author Biography

I. M. Sumatohina, Dnipropetrovsk National University Oles Gonchar
Docent (assistant professor) of physical and economic geography chairDnipropetrovsk National University Oles Gonchar

References

Grushevs'kyj M.S. Istorija Ukrai'ny-Rusy: V 11 t., 12 kn. / Redkol., P.S. Sohan'. – K., 1991. – T 1. – 1991. – S. 17–218.

Istorija mytnoi' spravy v Ukrai'ni / K.M. Kolesnikov, O.V. Morozov, G.M. Vynogradova / Za red. P.V. Pashka, V.V. Chencova. – K., 2006. – 606 s.

Istorija mist i sil URSR. Zakarpats'ka oblast'. – K., 1969. – 786 s.

Istorija mist i sil URSR. L'vivs'ka oblast'. – K., 1968. – 979 s.

Shnjukov E.F. Priroda Ukrainskoj SSR. Geologija i poleznye iskopaemye / A.V. Chekunov, O.S. Vjalov. – K., 1986. – 184 s.

Dolishnij M.I. Ukrainskie Karpaty. Jekonomika / S.N. Zlupko, S.M. Pisarenko. Otv. red. M.I. Dolishnij. – K., 1988. – 224 s.

Lappo G.M. Goroda na puti v budushhe. – M., 1987. – 237 s.

Sumatohina I.M. Zakonomirnosti rozvytku procesu mistobudivnyctva na terytorii' Ukrai'ny u seredn'ovichnyj period (V–XVII st.) / Naukovi zapysky Ternopil's'kogo nacional'nogo pedagogichnogo universytetu. Serija Geografija. – Ternopil', 2005. – № 2. – S. 74–82.
Published
2007-03-07
How to Cite
Sumatohina, I. (2007). The geological environment and social Development Centers salt industry. Journal of Geology, Geography and Geoecology, 15(11), 12-18. https://doi.org/https://doi.org/10.15421/110703