The economic basis of formation of poverty Luhansk region: regional aspect.


  • I. G. Mel'nyk Taras Shevchenko Pedagogy National University of Lviv
  • N. S. Gajevs'ka Taras Shevchenko National University of Kyiv,

Abstract

Analyzed the economic component of the formation of a high level of poverty of Luhansk region. The influence of the sectoral structure of the region, conditions of employment on income levels.

Author Biographies

I. G. Mel'nyk, Taras Shevchenko Pedagogy National University of Lviv
Taras ShevchenkoP Pedagogy National University of Lyiv,
N. S. Gajevs'ka, Taras Shevchenko National University of Kyiv,
Taras ShevchenkoP Pedagogy National University of Lyiv, 

References

Pro strategiju podolannja bidnosti: Ukaz Prezydenta Ukrai'ny // Oficijnyj visnyk Ukrai'ny. – 2004. – № 41. – S. 32–42.

Cheren'ko L.M. Regional'ni chynnyky bidnosti // Visnyk Prykarpats'kogo universytetu. Ekonomika. – 2007. – Vyp. IV. – S. 162–166.

Bogomolova T.Ju. Bednost' v sovremennoj Rossii: masshtaby i territorial'naja diferenciacija / T.Ju. Bogomolova, V.S. Tapilina // JeKO. – 2004. – № 11. – S. 41–56.

Lapteva E.A. Geograficheskij analiz problem bednosti v krupnejshih i malyh gorodah Rossii // Vestnik Moskovskogo un-ta. – Serija. 5. Geografija. – 2004. – № 3. – S. 39–44.

Homra O.U. Bidnist' v Ukrai'ni: ocinky, naslidky, specyfika harakterystyk v monofunkcional'nyh mistah // www.democracy.kiev.ua

Alaev Je.B. Social'no-ekonomicheskaja geografija: Ponjatijno-terminologicheskij slovar'. – M., 1983. – 290 s.

Kolot A. Teoretychni i prykladni aspekty pidvyshhennja dohodiv pracjujuchyh, jak peredumovy zberezhennja ta rozvytku ljuds'kogo kapitalu / A. Kolot, C. Grygorovych // Ukrai'na: aspekty praci. – 2005. – № 8. – S. 19–27.

Libanova E. Podolannja bidnosti: pogljad naukovcja // Ukrai'na: aspekty praci. – 2003. – № 5. – S. 26–32.

Statystychnyj shhorichnyk Ukrai'ny za 2006 rik // Derzhavnyj komitet statystyky. – K., 2007. – 452 s.

Statystychnyj shhorichnyk Lugans'koi' oblasti za 2006 rik. – Lugans'k, 2007. – Ch. 1. – 405 s.

100 terminiv i ponjat' social'no-trudovoi' sfery. Encyklopedychnyj slovnyk / Pid ag. red. S.V. Mel'nyka. – Lugans'k, 2005. – 220 s.

Delas U. Samozajnjatist' jak dzherelo dohodiv naselennja // Ekonomist. – 2007. – № 3. – S. 22–24.

Social'ni indykatory rivnja zhyttja naselennja: Stat. zbirnyk. – K., 2006. – 243 s.

www.Evropa.eu.int/comm./evrostat

Vendina O. Straterii razvitija krupnejshih gorodov Rossii: poisk konceptual'nyh reshenij // www.demoscope@demoscope.ru