Features of formation of different types of industrial tourism in Kryvyi Rih.


  • V. S. Pacjuk Kryvyi Rig State Pedagogical University

Abstract

The features of the formation of different types of industrial tourism in Kryvyi Rih. During questioning revealed and analyzed consumer interests in relation to different areas of industrial tourism.Keywords: urban exploration, questioning.

Author Biography

V. S. Pacjuk, Kryvyi Rig State Pedagogical University
Kryvyi Rig State Pedagogical University

References

1. Kazakov, V.L. Tehnogennyj turyzm u systemi pryrodokorystuvannja / V.L. Kazakov, T.A. Kazakova, O. J. Zaval'njuk // Ekologija i racional'ne pryrodokorystuvannja: rb. naukovyh prac' Sums'kogo derzhavnogo pedagogichnogo universytetu im. A.S. Makarenka. – 2006. – 244 s.

2. Kazakova ,T.A. Ekskursii' v shahtu – perspektyvnyj naprjamok rozvytku tehnogennogo turyzmu / T.A. Kazakova // Teoretychni, regional'ni, prykladni naprjamy rozvytku antropogennoi' geografii' ta landshaftoznavstva. Mater. II mizhnar. nauk. konf.– Kryvyj Rig, 2005. – S. 124–127.

3. www.kryvyirih.dp.ua
Published
2009-12-17
How to Cite
Pacjuk, V. (2009). Features of formation of different types of industrial tourism in Kryvyi Rih. Journal of Geology, Geography and Geoecology, 18(3/2), 174-180. https://doi.org/https://doi.org/10.15421/111032