Natural resource potential of Volyn region.


  • V. G. Jurovchyk Volyn Institute of Postgraduate Education.

Abstract

Characterized the natural resource potential of Volyn region. The influence of various factors on the forests of Volyn region. Presented characteristics of forest area. The identified measures for their protection, use and development.Keywords: thermal regime, soil water, phytocenoses forest, forest resources.

Author Biography

V. G. Jurovchyk, Volyn Institute of Postgraduate Education.
Volyn Institute of Postgraduate Education.

References

1. Bondar V.S. Kompleksne vykorystannja i ohorona lisiv / V.S. Bondar, D.A. Telishevs'kyj. – K., 1985. – 182 s.

2. Gensiruk S.A. Lisy – bagatstvo i okrasa zemli / S.A. Gensiruk. – K., 1980. – 211 s.

3. Jevroregion Bug: Volyns'ka oblast' / Za red.. B.P. Klimchuka, P.V. Lucyshyna, V.J. Lazhnika. – Luc'k., 1997. – 448 s.

4. Volyns'ka oblast' (Geografichnyj narys) / L.M. Korec'kyj. – K., 1960. – 133 s.

5. Kocan N.N. Terytorial'na organizacija lisopromyslovogo kompleksu Volyns'koi' oblasti: avtoref. dys. na zdobuttja nauk. stup. kand. geogr. nauk / N.N. Kocan. – Luc'k, 1994. – 16 s.

6. Pavliha N.V. Optymizacija vykorystannja ta ohorony pryrodnyh resursiv: regional'nyj kontekst / N.V. Pavliha, V.A. Goljan – Luc'k, 2002. – 120 s.

7. Geografija pryrodno-resursnogo potencialu Ukrai'ny / V.P. Rudenko. – L'viv, 1993. – 240 s.

8. Statystychni materialy Volyns'kogo oblasnogo upravlinnja lisovogo gospodarstva. – Luc'k, 2000–2007 rr.
Published
2009-12-12
How to Cite
Jurovchyk, V. (2009). Natural resource potential of Volyn region. Journal of Geology, Geography and Geoecology, 18(3/2), 141-145. https://doi.org/https://doi.org/10.15421/111026