To the problem of classification of derivatives of processes and phenomens in landscapes zones technogenesis


  • G. M. Zadorozhnja Mykhailo Kotsiubynskyi Vinnytsia State Pedagogical University

Abstract

Questions regarding the classification of derivative processes and phenomena in mining landscapes. Developed group classifications. Dedicated areas and landscaped areas based derivative processes and phenomena on the example of the southern part of Kryvyi Rih.Keywords: classification, mining, industrial, landscape.

Author Biography

G. M. Zadorozhnja, Mykhailo Kotsiubynskyi Vinnytsia State Pedagogical University
Mykhailo Kotsiubynskyi Vinnytsia State Pedagogical University 

References

1. Armand, D.L. Nauka o landshafte / D.L. Armand. – M., 1975. – 287 s.

2. Bulava, L.N. Fiziko-geograficheskij ocherk Krivorozhskogo gornopromyshlennogo rajona / L.N. Bulava. – K., 1990. – 125 s.

3. Denysyk, G.I. Antropogenni landshafty Pravoberezhnoi' Ukrai'ny: monografija / G.I. Denysyk. – Vinnycja, 1998. – 292 s.

4. Kazakov, V.L. Geomorfologichna struktura kar’jeriv i i'h klasyfikacii' / V.L. Kazakov // Aktual'ni problemy geologii', geografii', ekologii'. Zb. nauk. prac'. – 2001. – Vyp. 3. – S. 31–36.

5. Kazakov, V.L. Antropogenni landshafty Kryvbasu / V.L. Kazakov // Problemy landshaftnogo riznomanittja Ukrai'ny: Zb. nauk. prac'. – K., 2000. – S. 108–112.

6. Mil'kov, F.N. Chelovek i landshafty / F.N. Mil'kov. – M., 1973. – 223 s.

7. Paran'ko, I.S. Antropogenna geologija – meta i zadachi / I.S. Paran'ko // Geografichni doslidzhennja Kryvbasu: Fizychna geografija, ekonomichna i social'na geografija, geoekologija, istorychna geografija, vykladannja geografii': Materialy kafedral'nyh naukovo-doslidnyc'kyh tem. – 2008. – Vyp. 3. – S. 13–23.

8. Fedotov, V.I. Tehnogennye landshafty: teorija, regional'nye struktury, praktika / V.I. Fedotov. – Voronezh, 1985. – 192 s.

9. Shishhenko, P.G. Prikladnaja fizicheskaja geografija / P.G. Shishhenko. – K., 1988. – 192 s.
Published
2009-12-20
How to Cite
Zadorozhnja, G. (2009). To the problem of classification of derivatives of processes and phenomens in landscapes zones technogenesis. Journal of Geology, Geography and Geoecology, 18(3/2), 135-141. https://doi.org/https://doi.org/10.15421/111025