Determination of principles of the unified state system for ecomonitoring an example of Carpathian region


  • L. V. Mishhenko Ivano-Frankivsk National Technical University of Oil and Gas

Abstract

The method and program of environmental studies to determine the principles of a unified environmental monitoring system for the Ukraine in general, regions, provinces, districts and cities.Keywords: environmental monitoring, methodology, Ukraine.

Author Biography

L. V. Mishhenko, Ivano-Frankivsk National Technical University of Oil and Gas
Ivano-Frankivsk National Technical University of Oil and Gas

References

1. Adamenko O.M. Informacijno-kerujuchy systemy ekologichnogo monitoryngu na prykladi Karpats'kogo regionu / O.M. Adamenko // Ukr. Geogr. zhurn. – 1993. – №3. – S. 8–14

2. Adamenko Ja.O. Struktura budovy baz danyh ekologichnoi' informacii' / Ja.O. Adamenko // Netradycijni energoresursy ta ekologija Ukrai'ny. – K., 1996. – S. 111–123

3. Adamenko O.M. Ekologichnyj audyt terytorij / O.M. Adamenko, L.V. Mishhenko. – Ivano-Frankivs'k, 2000. – 342 s.

4. Mishhenko L.V. Geoekologichnyj audyt tehnogennogo vplyvu na dovkillja ta zdorov’ja naselennja (na prykladi regionu Pokuttja): avtoreferat dys. na zdobuttja nauk. stupenja kand. geogr. nauk / L.V. Mishhenko. – Chernivci, 2003. – 21 s.

5. Mishhenko L.V. Systema ekologichnogo menedzhmentu i audytu (SEMA) jak odna z peredumov ekologichnoi' polityky derzhavy / L.V. Mishhenko // I-j Vseukrai'ns'kyj z’i'zd ekologiv, 4–7 zhovtnja 2006 r.: tezy dopovidej. – Vinnycja, 2006. – S. 323.

6. Rud'ko G.I. Ekologichnyj monitoryng geologichnogo seredovyshha / G.I. Rud'ko, O.M. Adamenko. – L'viv, 2001. – 245 s.
Published
2010-01-12
How to Cite
Mishhenko, L. (2010). Determination of principles of the unified state system for ecomonitoring an example of Carpathian region. Journal of Geology, Geography and Geoecology, 18(3/2), 106-109. https://doi.org/https://doi.org/10.15421/111020