Stability of floodplain-channel components Basin Hukiv.


  • O. V. Kyryljuk Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University

Abstract

Appraised floodplain complex of river basin Gukiv and according mapped schemes is built. Calculations of the to determine the number Lohtina, factor of stability Makkaveyeva, Froude number, and Hryshanina parameter channel for the various phases of the water regime of the river.Keywords: stability, floodplain, fluvial complex. 

Author Biography

O. V. Kyryljuk, Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University
Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University

References

1. Berkovich, K.M. Jekologicheskoe ruslovedenie / K.M. Berkovich, R.S. Chalov, A.V. Chernov. – M., 2000. – 332 s.

2. Vodna Ramkova Dyrektyva JeS 2000/60/ES. Osnovni terminy ta i'h vyznachennja. – K., 2006. – 240 s.

3. Gorshenina, L.V. Struktura j dynamika zaplavno-ruslovyh kompleksiv richky Siret / L.V. Gorshenina, V.G. Smyrnova // Richkovi dolyny: Pryroda – landshafty – ljudyna. – Chernivci, 2007. – S. 220–229.

4. Konovalenko, O.S. Pidhody do vyvchennja ruslo-zaplavnogo kompleksu girs'kyh richok verhn'ogo basejnu r. Tysa / O.S. Konovalenko [Elektronnyj resurs]. – Rezhym dostupu:
http://www.geo.univ.kiev.ua/files/conf_281006.htm
Published
2009-12-17
How to Cite
Kyryljuk, O. (2009). Stability of floodplain-channel components Basin Hukiv. Journal of Geology, Geography and Geoecology, 18(3/2), 124-130. https://doi.org/https://doi.org/10.15421/111023