Underground gasification and combustion brown with the use of groundwater


  • Stanislav Viktorovych Zholudyev Dnipropetrovsk National University Oles Gonchar

Abstract

The problems of coal excavation and environement protection are priority for Ukraine. Underground coal gasification (UCG) and underground coal incineration (UCI) are combining excavation with simultaneous underground processing in entire technological process, capable to solve this problem. Using an intermediate heat carrier - ground water may optimisating of these processes.Key words: coal, underground coal gasification, underground coal incineration, ground water.

Author Biography

Stanislav Viktorovych Zholudyev, Dnipropetrovsk National University Oles Gonchar
assistant professor (docent) Department of geology and hydrogeologyPhDDnipropetrovsk National University Oles Gonchar

References

1. Beljaev N. M., Rjadno A. A. Matematicheskie metody teploprovodnosti: Uchebnoe posobie / N. M. Beljaev, A. A. Rjadno. – K.: Vishha shkola, 1992. – 415 s.: il.

2. Zholudev S. V. Vlijanie fazovyh prevrashhenij podzemnyh vod na teplovoj rezhim gazogeneratora / S. V. Zholudev // Ugol' Ukrainy. – 2005. - №4. – s. 31 – 33.

3. Zholudev S. V. Vozmozhnost' ispol'zovanija podzemnyh vod termicheskoj zony podzemnogo gazogeneratora v kachestve teplonositelja teplogenerirujushhih ustanovok / S. V. Zholudev // Vіsnik Dnіpropetrovs'kogo unіversitetu. Serіja geologіja, geografіja. Vip. 6. – 2004. - №8. – s. 31 – 34.

4. Zholudev S. V. Raschet gazodinamicheskogo rezhima podzemnogo generatora / S. V. Zholudev // Ugol' Ukrainy. – 2004. - №11. – s. 33 – 34.

5. Zholudev S. V. Raschet teplovogo rezhima gazogeneratora pri podzemnoj gazifikacii uglej / S. V. Zholudev // Vіsnik Dnіpropetrovs'kogo unіversitetu. Serіja geologіja, geografіja. Vip. 5. – 2003. - №7. – s. 11 – 20.

6. Silin-Bekchurin A.I., Bogorodickij K.F., Kononov V.I. Rol' podzemnyh vod i drugih prirodnyh faktorov v processe podzemnoj gazifikacii uglej / Trudy Laboratorii gidrogeologicheskih problem im. F.P.Savarenskogo, t.XXIII. – M.: Izdatel'stvo Akademii nauk SSSR, 1960. – 126 s.

7. Teorija i praktika termohimicheskoj tehnologii dobychi i pererabotki uglja / O. V. Kolokolov, N. M. Tabachenko, A. M. Ejshinskij i dr. – Dnepropetrovsk: NGA Ukrainy, 2000. – 281 s.: il, tabl.

8. Uravnenija v chastnyh proizvodnyh matematicheskoj fiziki: Uchebnoe posobie dlja meh.– mat. fak. un – tov. / N. S. Koshljakov, Je. B. Gliner, M. M. Smirnov – M.: Vysshaja shkola, 1970. – 712 s., il.
Published
2011-01-23
How to Cite
Zholudyev, S. (2011). Underground gasification and combustion brown with the use of groundwater. Journal of Geology, Geography and Geoecology, 19(3/2), 91-96. https://doi.org/https://doi.org/10.15421/111118