Biogeochemical features technogenic pollution of soils under the influence chemical industry


  • I. V. Kuraeva M.P. Semenenko Institute of geochemistry, mineralogy and ore formation of the National Academy of sciences of Ukraine
  • H. A. Kroik Scientific - Research Institute of Geology of the Oles Gonchar Dnipropetrovsk National University
  • E. G. Musich State Institution «Institute of Environmental Geochemistry of NAS of Ukraine»

Abstract

 The physico-chemical properties of soil (pH, organic matter content, cation exchange capacity). The regularities of the distribution  of  total  and mobile  forms of   heavy metals in soil sediments in the territory of Shostka Sumy region under the influence of the chemical industry and in the background areas. Biogeochemical indicators obtained content of microscopic fungi and their species, the most characteristic of the study of soils, which can be used as an additional criterion for ecological and geochemical studies.Key words: heavy metals, total and mobile forms, biochemical indicator.  

Author Biographies

I. V. Kuraeva, M.P. Semenenko Institute of geochemistry, mineralogy and ore formation of the National Academy of sciences of Ukraine
M.P. Semenenko Institute of geochemistry, mineralogy and ore formation of the National Academy of sciences of Ukraine
H. A. Kroik, Scientific - Research Institute of Geology of the Oles Gonchar Dnipropetrovsk National University
Scientific - Research Institute of Geology of the Oles Gonchar Dnipropetrovsk National University, Dr geol. Sciences;
E. G. Musich, State Institution «Institute of Environmental Geochemistry of NAS of Ukraine»
State Institution «Institute of Environmental Geochemistry of NAS of Ukraine» 

References

1. Agrohimicheskaja harakteristika pochv SSSR (Ukrainskoj SSR) [Text]. – M.: Nauka, 1994. – 352 p.
2. Arinushkina, E.V. Rukovodstvo po himicheskomu analizu pochv [Text] / E.V. Arinushkina. – M.: Izd-vo Mosk. Un-ta, 1970. – 487 p.
3. Bіogeohіmіchnі pokazniki gruntіv v zonі vplivu Kostjantinіs'kogo svincevo-cinkovogo kombіnatu [Text] / І.V. Kuraeva [et al.] // Mіneralog.j zhurn. – K., 2009. – № 1. – Р. 58–61.
4. Es'kov, E.K. Nakoplenie svinca i kadmija razlichnymi organami rastenij v zavisimosti ot ih udalenija ot avtomagistrali [Text] / E.K. Es'kov, M.D. Es'kova // Agrohimija. – M. – 2013. – № 5. – Р. 81–85.
5. Funkcіonuvannja mіkrobnih cenozіv gruntu v umovah antropogennogo navantazhennja [Text] / K.І. Andrejuk [et al.]. – K.: Oberegi, 2001. – 240 p.
6. Kashin, V.K. Osobennosti nakoplenija mikrojelementov v zerne ovsa v zapadnom Zabajkal'e [Text] / V.K. Kashin // Agrohimija, – M., 2013. – № 10 – Р. 55–65.
7. Malinina, M.S. Issledovanie pochvennogo rastvora v celjah jekologicheskogo monitoringa [Text] / M.S. Malinina // Problemy jekologicheskogo monitoringa i modelirovanija jekosistem. – 1992. – Vyp. 14. – Р. 35–56.
8. Malinina, M.S. Vlijanie rastenij i mikrobnoj aktivnosti na soderzhanie metallov v pochvennyh rastvorah dernovo-podzolistoj pochvy v uslovijah model'nogo jeksperimenta [Text] / M.S. Malinina, Dias Maher, T.N. Bolysheva // Pochvovedenie, 2011. – №3. – Р. 336–345.
9. Minenko, A.K. Regulirovanie biologicheskoj aktivnosti dernovo-podzolistyh pochv [Text]: avtoref. diss... dokt. biolog. Nauk / A.K. Minenko. – M.: TSHA, 1991. – 41 p.
10. Minkina, T.M. Nakoplenie i raspredelnie tjazhelyh metallov v rastenijah zony tehnogeneza [Text] / T.M. Minkina [et al.] //Agrohimija. – 2013. – №9 – P. 65–75.
11. Mirchink, T.G. Pochvennaja mikologija [Text]/ T.G. Mirchink. – M.: Izd-vo MGU, 1976. – 206 p.
12. Mynbaeva, B.N. Vlijanie medi na strukturu mikrobnyh soobshhestv pochv g. Almaty (model'nye jeksperimenty) [Text] / B.N. Mynbaeva, N.A. Kireeva // Agrohimija. – 2013. – №7. – P. 75–79.
13. Nikolas, D.T. Studies of of fungi in a podzol [Text] / D.T. Nikolas // J. Soil Sci. – 1995. – Vol. 32, № 2. – P. 42–45.
14. Ohrana prirody. Pochvy. Metody otbora i podgotovki prob dlja himicheskogo, bakteriologicheskogo, gel'mintologicheskogo analiza [Text]: GOST 17.4.4.02–84. – [dejstvujushhij ot 1986–01–01. – M.: Gosstandart SSSR, 1984. – 7 p.
15. Samchuk, A.I. Fiziko-himicheskie uslovija obrazovanija mobil'nyh form toksichnyh metallov v pochvah [Text] / A.I. Samchuk [et al/] // Mineralog. zhern. – 1998. – №2. – P. 48–59.
16. Skarlato, O.A. Zakonomernosti razvitija pochvennyh mikroorganizmov [Text] / O.A. Skarlato. – L.: AN SSSR, 1985. – 283 p.
17. Verdener, I.B. Priroda Ukrainskoj SSR. Pochvy [Text] / I.B. Verdener, D.A. Tjutjunnik. – K.: Nauk. dumka, 1986. – 229 p.
Published
2015-02-25
How to Cite
Kuraeva, I., Kroik, H., & Musich, E. (2015). Biogeochemical features technogenic pollution of soils under the influence chemical industry. Journal of Geology, Geography and Geoecology, 23(1), 65-74. https://doi.org/https://doi.org/10.15421/111509