ENVIRONMENTA EMERGENCY IN SOLOTVINO: CAUSES AND GEOLOGICAL PROBLEMS SOLUTION STRATEGY


  • L. P. Bosevs'ka Ukrainian Scientific Research Institute of the salt industry (UkrSRIsalt)
  • D. P. Khrushchov Institute of Geological Sciences, National Academy of Sciences of Ukraine

Abstract

Scientific geological interpretation of reasons of the created Solotvino rock-salt deposit extraordinary ecological situation had been expounded. Strategic directions of decision of problem had been offered.             Key words: Hydrochloric file, salt karst, salt mine, ecological situation

Author Biography

D. P. Khrushchov, Institute of Geological Sciences, National Academy of Sciences of Ukraine
Institute of Geological Sciences, National Academy of Sciences of Ukraine

References

1. Босевская Л. П. Основные принципы инженерно-геологической оценки соляных массивов, использование их как среды для сооружения подземных объектов различного назначения / Л. П. Босевская // Вісник Дніпропетровського університету. Серія «Геологія. Географія». – Т. 18. – Випуск 12. – 2010. – № 3/2. – Дніпропетровськ: ДНУ. –С. 95 – 105.

2. Виконання досліджень з оцінки впливу діяльності соляних підприємств України на навколишнє природне середовище та розробка науково обґрунтованих рекомендацій і інженерних пропозицій щодо поліпшення екологічного стану територій соляних виробництв: закл. звіт / УкрНДІсіль; керівники роботи С. І. Міщенко, Л. П. Босевська; шифр роботи 95/4; № ДР 0108U006372. – Фонди УкрНДІсіль; арх. № 7125. – Артемівськ, 2009. – 185 с.

3. Виконати послуги з досліджень геолого-літологічних особливостей Солотвинського родовища кам’яної солі з метою експертного визначення та наукового обґрунтування можливості створення нового підземного відділення Української алергологічної лікарні : закл. звіт про НДР / УкрНДІсіль; керівник роб. Л. П. Босевська; шифр роботи 1072/09; № ДР 0110U003087. – Фонди УкрНДІсіль; інв. № 7152. – Артемівськ, 2010. – 118 с.

4. Доручення Президента України щодо врегулювання ситуації, що склалася на державному підприємстві «Солотвинський солерудник», збереження алергологічних лікарень, що функціонують у підземних виробках соляних шахт цього підприємства, та недопущення виникнення техногенної катастрофи у селищі Солотвино Тячівського району Закарпатської області [Електронний ресурс] // Президент України Віктор Янукович. Офіційне Інтернет-представництво. – 19.11.2010. – Режим доступу: http://www.president.gov.ua/documents/12492.html. – Назва з екрану.

5. Копыстянский Р.С. Проницаемость соленосных пород в связи с нефтегазоносностью // Условия образования и особенности нефтегазоносности солянокупольных структур. – К.: Наукова думка, 1966. – С. 284-291.

6. Методологічні та практичні аспекти визначення захищеності соляних товщ / [Хрущов Д.П., Босевська Л.П., Кирпач Ю.В. та ін.] // Екологічна безпека: проблеми та шляхи вирішення : міжнародна наук.-практ. конф., Алушта, 7 – 11 вер. 2009 р.) [зб. наук. статей у 2 томах]. – Х.: Р айдер, 2009. – Т. І, С. 99 – 104.

7. Під головуванням Першого заступника Міністра МНС Михайла Болотських відбулася міжвідомча нарада щодо ситуації на ДП «Солотвинський солерудник» [Електронний ресурс] / МНС України. Офіційний інформаційний сервер. Прес-центр МНС. – 21.12.2010р. – Режим доступу: http://www.mns.gov.ua/news/17793.html . – Назва з екрану.

8. Серая А. Р. Исследование прочностных свойств каменной соли Илецкого и Солотвинского месторождений / А.Р. Серая, П.Д. Левицкий, А.С. Щёголь // Техника и технология добычи и переработки поваренной соли. – Труды ВНИИсоль, вып. 17 (25). – Артемовск, 1971. – с. 25 – 30. 11. Хрущов Д. П. Техногенне втручання в середовище соляних масивів: екологічні аспекти / Д. П. Хрущов, Л. П. Босевська, Ю. В. Кирпач // Геологічний журнал. – 2010. – № 2. – С. 38-46.

9. Цифрова модель Солотвинської солянокупольної структури / [Л. П. Босевська, Д. П. Хрущов, О. П. Лобасов, Ю. В. Кирпач] // Зб. наук. праць Інституту геологічних наук НАНУ. Випуск 3. – 2010. – С. 248 – 255.

10. Хрущов Д. П. Принципы разработки цифровых структурно-литологических моделей осадочных формационных подразделений / Д. П. Хрущев, А. П. Лобасов // Геол. журн. – 2006. – № 2-3. – С. 90-102.

11. Cooper, Anthony H., 2005, Environmental problems caused by gypsum karst and salt karst in Great Britain: Carbonates and Evaporites, Vol 17, no 2, p. 116-120, DOI: 10.1007 / BF03176477.
12. Gutirrez, F, Johnson, Kenneth; Cooper, Anthony, 2008, Evaporite-karst processes, landforms, and environmental problems.Environmental Geology, 53 (5). 935-936.
Published
2011-06-06
How to Cite
Bosevs’ka, L., & Khrushchov, D. (2011). ENVIRONMENTA EMERGENCY IN SOLOTVINO: CAUSES AND GEOLOGICAL PROBLEMS SOLUTION STRATEGY. Journal of Geology, Geography and Geoecology, 19(3/2), 81-90. https://doi.org/https://doi.org/10.15421/111117