Assessment of the degree man-made pollution soil areas industrial agglomerations Dnipropetrovsk region


  • G. A. Kroїk Oles Gonchar Dnipropetrovsk National University
  • A. І. Gorova National Mining University of Ukraine
  • A. V. Pavlichenko National Mining University of Ukraine

Abstract

The complex assessment of soils state at the territories with different anthropogenic pressure level is conducted by means of cytogenetic methods of investigation as well as chemical analysis of heavy metals concentration in soils. The methods of assessment of soil contamination by heavy metals are proposed at the example of cities of the Dnepropetrovsk region. The relations between changés of bioindicator damage level and heavy metals concentration in soils are determined.Key words: soil contamination, heavy metals, bioindicators

Author Biographies

G. A. Kroїk, Oles Gonchar Dnipropetrovsk National University
Сhief researcher of the Scientific - Research Institute of Geology of the Oles Gonchar Dnipropetrovsk National University, Dr geol. Sciences;  Professor of the Department of Zoology and Ecology
A. І. Gorova, National Mining University of Ukraine
National Mining University of Ukraine
A. V. Pavlichenko, National Mining University of Ukraine
National Mining University of Ukraine

References

1. Kotvіc'ka І. M. Vazhkі metali v gruntah kiїvs'kogo megapolіsu /1. M. Kotvіc'ka// Poshukova ta ekologіchna geohіmіja. -2003. -№2/3. - S. 79-81.


2. Gajdnhovich E. V. Tehnogennye istochniki zagrjaznenija pochv tjazhelymi metallami / E. V. Gajdihovich // Poshukova ta ekologіchna geohіmіja. - 2003. - №2/3. - S. 88-90.


3. Zhuk E. A. Ispol'zovanie pokazatelej podvizhnosti tjazhelyh metallov pri jekologo- geohimicheskoj ocenke pochv urbanizirovannyh territorij / E. A. Zhuk // Poshukova ta ekologіchna geohіmіja. -2003. -№2/3. - S. 82-84.


4. Gorovaja A. I Metodologicheskie aspekty ocenki mutagennogo fona i geneticheskogo risa dlja cheloveka i bioty ot dejstvija mutagennyh zkologicheskih faktorov / A. I. Gorovaja. L. F. Bobyr', T. V. Skvorcova i dr. // Citologija i genetika. - 1996. - Vyp. 30, №6. - S. 78-86.


5. Arinushkina E.V. Rukovodstvo po himicheskomu analizu pochv / E.V. arinushkina. – M., 1970. – 490 s.


6. MR 2.2.12-141-2007 Obstezhennja ta rajonuvannja teritorії za stupenem vplivu antropogennih chinnikіv na stan ob’єktіv dovkіllja z vikoristannjam citogenetichnih metodіv/ a.І. Gorova, S.A. Rizhenko, T.V. Skvorcova ta іn.. – K., 2007. – 35 s.


7. Pausheva Z.P. Praktikum po citologi rastenij. 4-e uzd., pererab. I dop. / Z.P. Pausheva. – M., 1988. – 271 s.


8. Lakin G.F. Biometrija / G.F. Lakin. – M., 1990. – 352 s.
How to Cite
KroїkG., Gorova, A., & Pavlichenko, A. (1). Assessment of the degree man-made pollution soil areas industrial agglomerations Dnipropetrovsk region. Journal of Geology, Geography and Geoecology, 18(3/2), 42-51. https://doi.org/https://doi.org/10.15421/111008