The composition and quality of coal Bogdanovske deposits and main directions of its rational use


  • V. S. Savchuk Department of Geology and Mining
  • O. O. Kuz'menko Department of Geology and Mining

Abstract

The general characteristics of the productive suite carboniferous of area. Analysis and generalization of petrographic composition and quality of coal the main coal beds. Determined the graded composition and direction of rational use of coal.Keywords: coal seam, petrography, chemical and technological features, the quality of coal, coal brand, directions of use.

Author Biographies

V. S. Savchuk, Department of Geology and Mining
Dr., prof.Department of Geology and Mining
O. O. Kuz'menko, Department of Geology and Mining
Department of Geology and Mining

References

1. Geologija mestorozhdenij uglja i gorjuchih slancev SSSR: V 12t.-M., 1963.-T. 1:Ugol'nye bassejny i mestorozhdenija juga i evropejskoj chasti SSSR. - 1210 s.


2. Gazonosnost' ugol'nyh bassejnov i mestorozhdenij SSSR: V 3 t. - M., 1979. - T. 1: Ugol'nye bassejny i mestorozhdenija evropejskoj chasti SSSR. - 628 s.


3. Belokon' V. G. Novye mestorozhdenija kamennyh uglej Severnogo Donbassa / V. G. Belokon'// Ugol' Ukrainy. - 1974. - №2. - S. 1-4


4. Gіnzburg A. I. Petrograficheskie tipy uglej SSSR / A. I. Ginzburg, E. S. Korzhinevskaja, I. B. Volkova i dr. - M., 1975. - 247 s.


5. Petrografija uglej SSSR. Osnovy petrografii uglej i metody uglepetrograficheskih issledovanij. - L., 1982. - 191 s.


6. Eremin I. V. Marochnyj sostav uglej i ih racional'noe ispol'zovanie / I. V. Eremin, T. M. Bronovec. - M., 1994. - 254 s.


7. GOST 21489-76. Ugli burye, kamennye i antracity: razdelenie na stadii metamorfizma i klassy po otrazhatel'noj sposobnosti vitrinita. - M., 1982. - 3 s.


8. GOST 25543-82. Ugli burye, kamennye i antracity: Klassifikacija po geneticheskim i tehnologicheskim parametram. - M., 1983. - 19 s.


9. DSTU 3472-96. Vugіllja bure, kam'jane ta antracit. Klasifіkacіja. - K., 1997. - 5 s.


10. Mezhdunarodnaja sistema kodifikacii uglej srednego i vysokogo rangov. Izdanie 00N: V prodazhe pod № R.88.P.E.16.
Published
2015-04-24
How to Cite
Savchuk, V., & Kuz’menko, O. (2015). The composition and quality of coal Bogdanovske deposits and main directions of its rational use. Journal of Geology, Geography and Geoecology, 18(3/2), 30-36. https://doi.org/https://doi.org/10.15421/111005