Endodynamic dependence exogenous relief processes in mountain Geosystems Azerbaijani part of the Lesser Caucasus (for example, the north-eastern slope)


  • S. A. Tarykhazer Institute of geography th. Ac. GA Alyeva Azerbaijan National Academy of Sciences
  • S. A. Mamyeva Institute of geography th. Ac. GA Alyeva Azerbaijan National Academy of Sciences

Abstract

It was set that modern morphological structure of Azerbaijanian part of Small Caucasus(on a north-eastern slope), formed in the neotectonic stage, in resalt of tectonic creating sharp pitch half-lengthness, played an important role in direction and intensity of development on territory of exodynamic processes.On an orientation and intensity of exodynamic processes what be going on the reaserting territory, and also on morphotectonic and morphostructionfeatures of territory 5 basic zones are here distinguished, reflecting conformities to law of relations(свя-зей) of development of exodynamic processes with morphological structure.Key words:morphological structure,morphosculptures,exodynamic processes, morphotectoniczones.

Author Biographies

S. A. Tarykhazer, Institute of geography th. Ac. GA Alyeva Azerbaijan National Academy of Sciences
It was set that modern morphological structure of Azerbaijanian part of Small Caucasus(on a north-eastern slope), formed in the neotectonic stage, in resalt of tectonic creating sharp pitch half-lengthness, played an important role in direction and intensity of development on territory of exodynamic processes.On an orientation and intensity of exodynamic processes what be going on the reaserting territory, and also on morphotectonic and morphostructionfeatures of territory 5 basic zones are here distinguished, reflecting conformities to law of relations(свя-зей) of development of exodynamic processes with morphological structure.Key words:morphological structure,morphosculptures,exodynamic processes, morphotectoniczones.
S. A. Mamyeva, Institute of geography th. Ac. GA Alyeva Azerbaijan National Academy of Sciences
Institute of geography th. Ac. GA Alyeva Azerbaijan National Academy of Sciences

References

1. Alizade Je. K. – Zakonomernosti morfostrukturnoj differenciacii gornyh sooruzhenij vostochnogo segmenta central'noj chasti Al'pijsko-Gimalajskoj shovnoj zony (na osnove materialov deshifrirovanija KS). Avtoreferat doktorskoj dissertacii. Baku, 2004, 53 s. (in Russian)

2. Antonov B. A. – Severo-vostochnyj sklon Malogo Kavkaza. V sbornike «Rel'ef Azerbajdzhana». Baku, Izd-vo «Jelm», s. 211-216(in Russian)

3. Budagov B. A. – Sovremennye jekzogennye processy Azerbajdzhanskoj SSR. V knige «Sovremennye jekzogennye processy». Kiev, 1968, chast' II, s. 47-53(in Russian)

4. Budagov B. A. – Gravitacionnaja morfoskul'ptura. V sbornike «Rel'ef Azerbajdzhana». Baku, Izd-vo «Jelm», s. 22-28 (in Russian)

5. Kulieva S. Ju., Tarihazer S. A., Mamieva S. A. – Sovremennaja tendencija aktivizacii opolznevyh processov pod vozdejstviem tehnogennogo faktora (na primere severo-vostochnogo sklona Malogo Kavkaza). V sbornike «Chrezvychajnye situacii i ohrana okruzhajushhej sredy». Baku, 2009, s. 239-241(in Russian)

6. Shirinov N. Sh. – Geneticheskie tipy morfostruktur mezhdurech'ja Touzchaj-Harami i nekotorye geomorfologicheskie kriterii poiskov poleznyh iskopaemyh (v predelah Azerbajdzhanskoj SSR). Izvestija AN Azerbajdzhanskoj SSR. Serija nauk o Zemle, 1975, #5, s. 9-17 (in Russian)

7. Shihalibejli Je. Sh. – Geologicheskoe stroenie i istorija tektonicheskogo razvitija vostochnoj chasti Malogo Kavkaza. V sbornike «Tektonika i magmatizm». Baku, Izd-vo AN Azerbajdzhanskoj SSR, 1966, t. II, s. 124-153 (in Russian)
Published
2015-02-04
How to Cite
Tarykhazer, S., & Mamyeva, S. (2015). Endodynamic dependence exogenous relief processes in mountain Geosystems Azerbaijani part of the Lesser Caucasus (for example, the north-eastern slope). Journal of Geology, Geography and Geoecology, 21(3/2). https://doi.org/https://doi.org/10.15421/111327