Forms of occurrence and genesis of toxic elements in host rocks of coal mining areas of tectonic structures Luhansk region


  • I. V. Udalov V. N. Karazin Kharkiv National University

Abstract

The state ofthe problem of accumulationof industrialwaste on the territoryof Ukraineand the Donbass. Indicated bythe presence of raremetalsin the wasteof coal mining.Identifiedforms of presenceof toxic elementsin the hostrocks of thetectonic structures ofcoalLugansk region.Definedgenesisof toxic elementsin the hostrocks of thetectonic structures ofcoalLugansk region.Described in detailthe genesisof mercury(Hg).Found thatarock-formingelementsofpotentiallytoxic elementsincludevanadium(V)and chromium(Cr).Revealedthat all otherelements:mercury(Hg),arsenic(As),lead(Pb),nickel(Ni),cobalt(Co),manganese(Mn),beryllium(Be)and fluorine(F)especiallyin concentrationsreachingabnormalcontentsarehydrothermalorigin.During the studyfound that theseelementsare also of interestasrelatedminerals.Keywords: industrial waste, toxic metals, raremetals, genesis, rock-formingelements                                                                                                                                                                                                                                                       

Author Biography

I. V. Udalov, V. N. Karazin Kharkiv National University
V. N. Karazin Kharkiv National University 

References

1. Vinogradov A.P. Srednie soderzhanija himicheskih jelementov v glavnyh tipah izverzhennyh gornyh porod zemnoj kory // Geohimija. – 1962. – # 7. – S. 555 – 571.(in Russian)

2. Gorovoj A.F., Gorovaja N.A. Geohimija tverdyh promyshlennyh othodov predprijatij Donbassa // Mineralogicheskij zhurnal. – 2001. – #4. – S. 136 – 142.(in Russian)

3. Karasik A.A., Dvornikov A.G. Geohimija i fazovyj sostav rtuti v ugljah USSR v svjazi s ocenkoj perspektivnosti novyh rajonov. Fondy Luganskoj GRJe. Simferopol'. 1970. – 87 s. (in Russian)

4. Kisil' A.I., Ljubar' A.I. Otchet po izucheniju osobennostej raspredelenija toksichnyh jelementov vo vmeshhajushhih porodah razvedyvaemyh ugol'nyh mestorozhdenij Voroshilovgradskoj oblasti. V 2-h tomah. # 39-82-67/45. Voroshilovgrad. – 1984. – 90 s.
(in Russian)

5. Fedorchuk V.P. Geologicheskij spravochnik po rtuti, sur'me, vismutu / V.P.Fedorchuk, Je.F.Mincer //M.: Nedra. – 1990. – 215 s.(in Russian)

6. Judovich Ja.Z., Ketris M.P. Toksichnye jelementy-primesi v iskopaemyh ugljah. Ekaterinburg: IpOPAH, 2005, ISBN 5 – 7691 – 1521 – 1, 648 s.(in Russian)
Published
2015-02-04
How to Cite
Udalov, I. (2015). Forms of occurrence and genesis of toxic elements in host rocks of coal mining areas of tectonic structures Luhansk region. Journal of Geology, Geography and Geoecology, 21(3/2). https://doi.org/https://doi.org/10.15421/111324