Archives2014

Vol 22, No 3/2 (2014): Вісник Дніпропетровського університету. Геологія, географія

 «Вісник Дніпропетровського університету. Геологія, географія» заснований у 1993 році. Засновник: Геолого-географічний факультет  Дніпропетровського національного університету ім. Олеся Гончара. Збірка наукових праць містить результати наукових досліджень в галузі геологічної та географічної наук. Матеріали Вісника призначені для викладачів, наукових співробітників, аспірантів і студентів, які спеціалізуються у відповідних або суміжних галузях науки. Збірник включено до переліку фахових видань, в яких можна публікувати основні результати дисертаційних робіт на здобуття наукового ступеня доктора і кандидата геологічних наук.

До публікації приймаються статті, які написані українською, російською або англійською мовами згідно з правилами для авторів та  отримали позитивні рекомендації рецензентів.


2013

Vol 21, No 3/2 (2013): Вісник Дніпропетровського університету. Геологія, географія

«Вісник Дніпропетровського університету. Геологія, географія» заснований у 1993 році. Засновник: Геолого-географічний факультет  Дніпропетровського національного університету ім. Олеся Гончара. Збірка наукових праць містить результати наукових досліджень в галузі геологічної та географічної наук. Матеріали Вісника призначені для викладачів, наукових співробітників, аспірантів і студентів, які спеціалізуються у відповідних або суміжних галузях науки. Збірник включено до переліку фахових видань, в яких можна публікувати основні результати дисертаційних робіт на здобуття наукового ступеня доктора і кандидата геологічних наук.

До публікації приймаються статті, які написані українською, російською або англійською мовами згідно з правилами для авторів та  отримали позитивні рекомендації рецензентів.2011

Vol 19, No 3/2 (2011): Вестник Днепропетровского университета. Геология, география.

Наведені статті містять результати новітніх досліджень з питань геології, гідрогеології та інженерної геології, петрографії, геоекології, геотехнічних систем. Значна увага приділена актуальним проблемам оцінки процесу техногенезу пиродного середовища на рівнях досліджень від елементарного до регіонального. Ряд статей присвячені розробці сучасних методів прогнозування забрудненя навколишнього середовища. Матеріали досліджень детально висвітлюють гідрохімічні, гідрогеологічні і гідроекологічні аспекти, що є наслідком техногенезу геосферних оболонок Землі. Для наукових, виробничіх робітників, професорсько-викладацького складу і студентів геолого-географічного факультету ДНУ.2008

Vol 16, No 3/2 (2008): Dnipropetrovsk University bulletin. Geology, geography

«Вісник Дніпропетровського університету. Геологія, географія» заснований у 1993 році. Засновник: Геолого-географічний факультет  Дніпропетровського національного університету ім. Олеся Гончара. Збірка наукових праць містить результати наукових досліджень в галузі геологічної та географічної наук. Матеріали Вісника призначені для викладачів, наукових співробітників, аспірантів і студентів, які спеціалізуються у відповідних або суміжних галузях науки. Збірник включено до переліку фахових видань, в яких можна публікувати основні результати дисертаційних робіт на здобуття наукового ступеня доктора і кандидата геологічних наук.

До публікації приймаються статті, які написані українською, російською або англійською мовами згідно з правилами для авторів та  отримали позитивні рекомендації рецензентів.


2007

Vol 15, No 11 (2007): Dnipropetrovsk University bulletin. Geology, geography

«Вісник Дніпропетровського університету. Геологія, географія» заснований у 1993 році. Засновник: Геолого-географічний факультет  Дніпропетровського національного університету ім. Олеся Гончара. Збірка наукових праць містить результати наукових досліджень в галузі геологічної та географічної наук. Матеріали Вісника призначені для викладачів, наукових співробітників, аспірантів і студентів, які спеціалізуються у відповідних або суміжних галузях науки. Збірник включено до переліку фахових видань, в яких можна публікувати основні результати дисертаційних робіт на здобуття наукового ступеня доктора і кандидата геологічних наук.

До публікації приймаються статті, які написані українською, російською або англійською мовами згідно з правилами для авторів та  отримали позитивні рекомендації рецензентів.


1 - 10 of 10 Items    Oles Honchar Dnipropetrovsk National University

Open Science in Ukraine- development of sites for scientific journals in Ukraine.
Проверка ТИЦ Лицензия Creative Commons
This work is licensed under a Creative Commons «Attribution» 4.0.